Đây là mẫu bàn gọn nhẹ, có thể linh động thay đổi được hình dáng bằng cách gấp xếp mặt bàn và các chi tiết liên kết. Trong trường hợp bạn không dùng đến, bạn có thể xếp mặt bàn thành một tấm gỗ. Ngược lại, khi sử dụng cho bữa tối, bạn có thể nâng mặt bàn lên thành một bàn ăn lớn. Đây là sản phẩm có thiết kế đẹp và tiện ích, thích hợp cho không gian có diện tích nhỏ.

Bàn gỗ đa năng

Bàn gỗ đa năng

Bàn gỗ đa năng

Theo freshhome.wordpress.com